Urban Escape T29

Omvandlingen av Stockholms nya citykvarter är det största stadsutvecklingsprojektet i innerstaden på flera decennier sedan Hötorgs-skraporna.

Arrow

Här finns ett urval av våra projekt: Projektarkiv

 

Arbetslivet förändras. Hierarkiska organisationer med rutinarbete och fasta arbetstider ersätts med fokus på att utveckla idéer. Vi talar hellre om livsmiljö istället för arbetsplats. Flexibilitet är en självklar grundförutsättning. Framgång och attraktionskraft ligger i en fungerande helhet.